Български | English
 
 

Факти и статистика

 

 

 


 

 

 

 

310 лева е средния годишен разход през 2011 год. на едно българско домакинство за жилищно обзавеждане, поддръжка на дома и домашното стопанство по данни на НСИ.
     Коментар: Като се има предвид, че по-голямата част от тази сума е за жилищно обзавеждане и поддръжка на лична домашна собственост, става пределно ясно, че средствата, които средно отделя едно българско домакинство за поддръжка на общата етажна собственост са изключително малко. Това обуславя лошото техническо и естетическо състояние, в което се намират болшинството от кооперативните жилища. Съвсем естествено идва и заключението, че за да живее в по-добра среда, българското домакинство трябва да започне да отделя повече средства за тази цел. Нашите разчети показват, че в повечето случаи увеличението трябва да е приблизително 4 пъти, което предвид на малкото отделяни средства, не е голяма сума в номинална стойност.

Над 15% от населението в Република България страда от изключително лоши жилищни условия по данни на ЕВРОСТАТ за 2009 год.
    
Коментар: Според стандартите на ЕВРОСТАТ "изключително лоши условия" са налице когато има пренаселеност (по-малко от 1 жилищна стая на глава от населението) на жилището съчетана с някои от следните критерии: липса на баня или тоалетна, течащ покрив или е прекалено тъмно. Още на пръв поглед става ясно, че тази статистика не отчита редица критерии за качество, които в развитите страни се приемат за стандарт и не се допускат отклонения в тях. Без да засягаме темата за състоянието на частните самостоятелни обекти в етажна собственост, преминаваме към общите части в етажна собственост. Ако тяхното общо състояние бъде включено като критерий в една подобна статистика, процентът на населението в Република България живеещо в "изключително лоши условия" драстично би се повишил.

 

Домоуправител        домоуправител цени           домоуправители цени         наемане на домоуправител            услуга домоуправител         домоуправител софия          професионален домоуправител софия            професионален домоуправител     наемане на професионален домоуправител         професионален домоуправител цени             професионални домоуправители цени     услуга професионален домоуправител         домоуправа   етажна собственост  етажни собствености           поддръжка на етажна собственост   услуга поддръжка на етажна собственост                       поддръжка на етажни собствености            управление на етажна собственост           услуга управление на етажна собственост          управление на етажни собствености      управление на имоти          услуга управление на имоти          поддръжка на имоти управление на жилищна сграда     поддръжка на жилищна сграда      управление на сграда            поддръжка на сграда           управление на жилищни сградиподдръжка на жилищни сгради            управление на сгради          поддръжка на сгради           услуга поддръжка на имоти           услуга управление на жилищна сграда     услуга поддръжка на жилищна сграда     услуга управление на сграда            услуга поддръжка на сграда           услуга управление на жилищни сгради           услуга поддръжка на жилищни сгради      услуга управление на сгради         услуга поддръжка на сгради          фасилити мениджмънт  фацилити мениджмънт       фъсилити мениджмънт       поддръжка на вход   управление на вход            поддръжка на блок   управление на блок поддръжка на входове         управление на входове            поддръжка на блокове         управление на блокове       управление на жилищни комплекси от затворен тип             поддръжка на жилищни комплекси от затворен тип         управление на комплекси от затворен тип      поддръжка на комплекси от затворен тип           управление на жилищни комплекси        поддръжка на жилищни комплекси           управление на комплекси             поддръжка на комплекси          управление на курортни комплекси          поддръжка на курортни комплекси          поддръжка на зелени площи          поддръжка на тревни площи           поддръжка на градини        почистване на входове        почистване на етажна собственост   почистване на вход  почистване на етажни собствености        почистване на сграда            почистване на сгради          почистване на жилищна сграда     почистване на жилищни сгради    закон за управление на етажната собственост   ЗУЕС  правилник за вътрешен ред на етажна собственост            правилник за вътрешен ред на вход         правилник за вътрешен ред на етажни собствености            правилник за вътрешен ред на входове          домова книга            договор за управление на етажна собственост        договор за управление и поддръжка на етажна собственост          договор за управление на жилищна сграда           договор за управление и поддръжка на жилищна сграда          касиер на етажна собственост   касиер на вход          домакин на вход       домакин на етажна собственост    profesionalen domoupravitel            profesionalen domouprawitel            profesionalni domoupraviteli profesionalni domouprawiteli          domoupravitel            domoupraviteli           domouprawitel           domouprawiteli            domouprava    domouprawa   profesionalen domoupravitel ceni      profesionalen domouprawitel ceni            profesionalni domoupraviteli ceni     profesionalni domouprawiteli ceni    naemane na profesionalen domoupravitel            naemane na profesionalen domouprawitel        naemane na domoupravitel    naemane na domouprawitel           etajna sobstvenost      etajna sobstwenost     etajni sobstvenosti      etajni sobstwenosti            upravlenie na etajna sobstvenost       upravlenie na etajna sobstwenost      upravlenie na etajni sobstvenosti            upravlenie na etajni sobstwenosti      upravlenie na imoti     uprawlenie na imoti    usluga profesionalen domoupravitel            usluga profesionalen domouprawitel          property management          facility management           management of property         management of properties           management of facility          management of facilities        kasier      ZUES       naet domoupravitel       нает домоуправител         фирма домоуправител          частен домоуправител           платен домоуправител          firma domoupravitel          firma domouprawitel          firma za domoupraviteli          firma za domouprawiteli          4asten domoupravitel          4asten domouprawitel          chasten domoupravitel          chasten domouprawitel          platen domoupravitel          platen domouprawitel            Домоуправление          domouprawlenie          domoupravlenie          фирма за домоуправление          firma za domouprawlenie          firma za domoupravlenie   управление на комплекси от затворен тип   управление на затворени комплекси   управление на жилищни комплекси от затворен тип

 

За Контакти


"НОКЕР" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН  ДОМОУПРАВИТЕЛ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 135

Мобилни тел.: 0878393395; 0885047212