Български | English
 
 

Етичен кодекс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За екипа на НОКЕР обслужването на клиенти е най-важния аспект от развитието на бизнеса и непрекъснатите бизнес отношения. Ние сме наясно, че етиката в този процес е фундаментален фактор, определящ качеството на услугите, получени от клиентите ни. Ето защо сме концентрирани върху възпитанието на етичното поведение и културата сред нашия персонал, който има пряк досег до нашите клиенти. Усилията ни в тази сфера се разпростират и върху служителите в оперативното управление на компанията, тези участващи в косвеното обслужване на клиентите. Така че етиката в обслужването на клиентите не се ограничава само до хората от предната линия на персонала. Тя управлява цялостния имидж на организацията.


В качеството си на управител на имоти, ние в НОКЕР се ръководим от следния

Етичен кодекс и стандарти за професионализъм

Този кодекс осигурява висок стандарт на бизнес етиката, професионализъм и справедливи практики в управлението на имоти.

I. Отговорност за защита на обществения интерес


Това е отговорността на НОКЕР за защита на населението срещу измама, погрешно представяне и неетични практики в управление на собствеността.

Стандарти на професионализъм
В нормалния ход на бизнеса НОКЕР се стреми да изчисти, всякакви практики, които могат да бъдат вредни за обществото или да доведат до дискредитиране на професията.
1. НОКЕР подпомага на държавните институции, натоварени с регулирането на професионалната дейност на управителите на недвижими имоти.
2. НОКЕР се съобразява с всички закони и нормативни документи по отношение на вещно право, лицензиране, застраховане и банково дело.
3. НОКЕР взема всички предпазни мерки за съхраняването на информация по отношение на собствениците и наемателите, за да се предотврати кражбата на самоличност. За да Ви гарантираме това сме регистрирани като администратор на лични данни в КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД). Вижте удостоверението ни!
4. НОКЕР полага необходимите усилия, за да сте сигурни, че информацията на електронната ни платформа е актуална и недвусмислена. Ако стане ясно, че информацията на интернет страницата ни не е актуална, следва НОКЕР незабавно да предприеме коригиращи действия.

5. НОКЕР не допуска изопачаване, измама, невярна информация или укриване на факти, свързани с реклама, финансови условия и управление на собствеността.

II. Отговорност към Клиента

НОКЕР има отговорност към клиента и по всяко време действа в негов най-добър интерес.

Стандарти на професионализъм
1. НОКЕР използват писмени договори за управление, както и написани анекси, ако е необходимо, очертаващи всички отговорности и такси. На клиента се предоставя копие от подписаните споразумения и анекси.
2. НОКЕР не приема никакви комисиони, отстъпки, печалби, лихви, или всякаква друга полза, която не е била предварително договорена с клиента.
3. НОКЕР оповестява на своите клиенти, всички факти, свързани с предлаганите услуги и постигнатите договорки.

III. Грижа за управляваните имоти

НОКЕР управлява всички имоти в съответствие с изискванията за безопасност, нормативната уредба и постигнатите договорки.

Стандарти на професионализъм
1. НОКЕР не управлява етажни собствености, чиито съсобственици отказват  за внасят минимално изискуемите ежемесечни средства във фонд "Ремонт и обновяване" (мин. 1% от МРЗ), както и имоти на клиенти, които отказват да набират средства за неотложни ремонтни дейности. Ние желаем да управляваме имоти, отговарящи на всички изисквания за безопасност и нормативната уредба.

IV. Защита на средствата

НОКЕР пази всички средства, получени от клиенти или други лица, с конкретно предназначение, в съответствие със законите на страната с пълна яснота за клиента.

Стандарти на професионализъм
1. НОКЕР подготвя и предоставя на клиента точни и навременни финансови отчети, свързани с отдаване под наем на тяхната собственост, изразходвани по даден проект или използвани за ремонтна дейност в съответствие с условията на договора за управление.

V. Отношения с други мениджъри на собственост

НОКЕР се въздържа да критикува другите мениджъри на имоти или техните бизнес практики.

Стандарти на професионализъм
1. НОКЕР се отнася към други управители на недвижими имоти по един честен и професионален начин и съзнателно не предприема действия в техен ущърб. НОКЕР работи в духа на колегиалната етика и не накърнява интереса на други управители на имоти, като се ангажира да не предприема съзнателни действия за привличане на техни клиенти или компроментиране на тяхната работа.

2. НОКЕР не привлича съзнателно клиентите на конкурент. Това не изключва НОКЕР да разпространява информация за собствените си услуги. За целите на този кодекс, разпространението на информация може да бъде определено като общи телефонни разговори, рекламни материали изпратени на общо основание по традиционна/електронна поща или разпространение, адресирано до целева група в даден географски район, конкретна професия, бизнес, клуб, организация, друга класификация или група. Този кодекс не ограничава справедливата и разумната конкуренция сред управителите на недвижими имоти.

VI. Бизнес практики

НОКЕР не участват в незаконни действия за фиксиране на цените, картелни споразумения, или всякакви антиконкурентни практики с останалите управители на собственост.

VII. Истината в рекламата

НОКЕР гарантира, че всички рекламни материали, които публикува и разпространява са ясни, точни и открити, без двусмислени послания и информация, която има за цел да въведе в заблуда. Те изброяват само факти и реално предоставени услуги.

VIII. Обществена отговорност

НОКЕР се стреми да информира по въпросите, засягащи областта на управление на имущество и благоустройство, обществото, обществени организации и такива ангажирани с обществено полезни дейности.

Стандарти на професионализъм
1. НОКЕР се стреми да подобрява професията по управление на собствеността чрез споделяне с други хора на опита си за благото на всички.
2. НОКЕР се стреми да информира по съответните въпроси, засягащи областта на управление на имуществото.

 

Домоуправител        домоуправител цени           домоуправители цени         наемане на домоуправител            услуга домоуправител         домоуправител софия          професионален домоуправител софия            професионален домоуправител     наемане на професионален домоуправител         професионален домоуправител цени             професионални домоуправители цени     услуга професионален домоуправител         домоуправа   етажна собственост  етажни собствености           поддръжка на етажна собственост   услуга поддръжка на етажна собственост                       поддръжка на етажни собствености            управление на етажна собственост           услуга управление на етажна собственост          управление на етажни собствености      управление на имоти          услуга управление на имоти          поддръжка на имоти управление на жилищна сграда     поддръжка на жилищна сграда      управление на сграда            поддръжка на сграда           управление на жилищни сградиподдръжка на жилищни сгради            управление на сгради          поддръжка на сгради           услуга поддръжка на имоти           услуга управление на жилищна сграда     услуга поддръжка на жилищна сграда     услуга управление на сграда            услуга поддръжка на сграда           услуга управление на жилищни сгради           услуга поддръжка на жилищни сгради      услуга управление на сгради         услуга поддръжка на сгради          фасилити мениджмънт  фацилити мениджмънт       фъсилити мениджмънт       поддръжка на вход   управление на вход            поддръжка на блок   управление на блок поддръжка на входове         управление на входове            поддръжка на блокове         управление на блокове       управление на жилищни комплекси от затворен тип             поддръжка на жилищни комплекси от затворен тип         управление на комплекси от затворен тип      поддръжка на комплекси от затворен тип           управление на жилищни комплекси        поддръжка на жилищни комплекси           управление на комплекси             поддръжка на комплекси          управление на курортни комплекси          поддръжка на курортни комплекси          поддръжка на зелени площи          поддръжка на тревни площи           поддръжка на градини        почистване на входове        почистване на етажна собственост   почистване на вход  почистване на етажни собствености        почистване на сграда            почистване на сгради          почистване на жилищна сграда     почистване на жилищни сгради    закон за управление на етажната собственост   ЗУЕС  правилник за вътрешен ред на етажна собственост            правилник за вътрешен ред на вход         правилник за вътрешен ред на етажни собствености            правилник за вътрешен ред на входове          домова книга            договор за управление на етажна собственост        договор за управление и поддръжка на етажна собственост          договор за управление на жилищна сграда           договор за управление и поддръжка на жилищна сграда          касиер на етажна собственост   касиер на вход          домакин на вход       домакин на етажна собственост    profesionalen domoupravitel            profesionalen domouprawitel            profesionalni domoupraviteli profesionalni domouprawiteli          domoupravitel            domoupraviteli           domouprawitel           domouprawiteli            domouprava    domouprawa   profesionalen domoupravitel ceni      profesionalen domouprawitel ceni            profesionalni domoupraviteli ceni     profesionalni domouprawiteli ceni    naemane na profesionalen domoupravitel            naemane na profesionalen domouprawitel        naemane na domoupravitel    naemane na domouprawitel           etajna sobstvenost      etajna sobstwenost     etajni sobstvenosti      etajni sobstwenosti            upravlenie na etajna sobstvenost       upravlenie na etajna sobstwenost      upravlenie na etajni sobstvenosti            upravlenie na etajni sobstwenosti      upravlenie na imoti     uprawlenie na imoti    usluga profesionalen domoupravitel            usluga profesionalen domouprawitel          property management          facility management           management of property         management of properties           management of facility          management of facilities        kasier      ZUES       naet domoupravitel       нает домоуправител         фирма домоуправител          частен домоуправител           платен домоуправител          firma domoupravitel          firma domouprawitel          firma za domoupraviteli          firma za domouprawiteli          4asten domoupravitel          4asten domouprawitel          chasten domoupravitel          chasten domouprawitel          platen domoupravitel          platen domouprawitel            Домоуправление          domouprawlenie          domoupravlenie          фирма за домоуправление          firma za domouprawlenie          firma za domoupravlenie   управление на комплекси от затворен тип   управление на затворени комплекси   управление на жилищни комплекси от затворен тип

 

За Контакти


"НОКЕР" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН  ДОМОУПРАВИТЕЛ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 135

Мобилни тел.: 0878393395; 0885047212