Български | English
 
 

Харта за клиента

Тази харта обхваща нашия ангажимент винаги да предоставяме на клиентите ни най-високите стандарти на обслужване. Тя е неразделна част от дейността на дружеството. Образцовото обслужване на клиенти е платформата, на която НОКЕР е изградила и продължава да изгражда бизнеса си и всеки един клиент има уверението ни, че в отношенията си нас, ще бъде третиран с приоритет. Услугите, които предлагаме са съобразени с конкретните нужди на всеки отделен клиент по професионален, етичен и отговорен начин.

Нашият ангажимент към вас

Всички наши служители работят под една или друга форма за вас и имат отговорност към Вас, нашия клиент. По всяко време можете да очаквате от нас:
• Да бъдем отзивчиви към вашите нужди и да отговаряме на вашите искания своевременно, като сме на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата
• Да защитаваме Вашите правата, интереси и достойнство
• Да инвестираме време, за да разберем вашите нужди и да изградим ефективни работни отношения
• Да спазваме корпоративната култура и законите на страната
• Да действаме професионално и учтиво
• Своевременно да подготвяме и предоставяме информацията, която изисквате от нас
• Да спазваме всички изисквания за неприкосновеността на личния Ви живот в българското законодателство
• Да осигуряваме експертен опит и непрекъснато да се развиваме в името на доброто Ви обслужване
• Да спазваме изискванията за поверителност на информацията, която ни предоставяте
• Да ви държим в течение на всички подробности, детайли и изменения, касаещи нашите взаимоотношения и имота, който сте ни поверили
• Да предоставяме професионална, полезна и навременна услуга
• В действията си да се ръководим от законодателството на Република България и вашия интерес
• В отговор на Ваше лично, телефонно или електронно запитване своевременно да предоставяме решения и предложения, базирани на статистическа информация, проучването на пазара на недвижими имоти и нашите обширни познания в този сектор.
• Да изготвяме документацията, свързана с предоставянето на услуга/и, точно, своевременно и в съответствие с пазарните условия и нормативната уредба.

Документация и комуникация

Ние поддържаме най-високите стандарти за документация и комуникация, вярвайки, че е от съществено значение да представяме материалите във формат, който е разбираемо представен, с ежедневни думи и фрази. За да комуникираме ефективно с нашите клиенти, ние ползваме услугите на професионалисти в областта на правото, счетоводството, реклама, връзките с обществеността и др.

Това е нашата практика, за да се гарантира на клиентите да разбират терминологията, използвана в договорите ни и да обясним напълно аспекти, с които може и да не са запознати.
Обръщаме огромно внимание на изготвянето на предложения за управление и обслужване на конкретен имот и друга съответна документация, за да се гарантира, че съдържанието е подходящо за конкретния имот и услугите са представени в ясен и лесно разбираем за клиента формат.

Личните ви данни

Ние напълно уважаваме вашия личен живот и няма да разкриваме никаква лична информация, която ни предоставяте, без конкретно искане от вас или когато закона изисква от нас да разкрием конкретни данни.
Вие имате право на достъп до всякаква лична информация, която е свързана с отношенията Ви с НОКЕР.

Жалби и решения

Дори и с най-добри намерения, нещата понякога могат да се объркат. Ако имате някакви притеснения, свързани с извършването на споразумените услуги по договора или смятате, че някои от аспектите на нашите услуги не отговарят на вашите очаквания, моля да ни уведомите. Ще Ви изслушаме с респект и внимание, като предприемем адекватните мерки, за да задоволим Вашия интерес. Моля да обсъдите въпроса с управителя на НОКЕР или да изпратите вашите предложения, оплаквания, въпроси за обсъждане и т. н. на формите за контакт на нашия електронен адрес или писмено на посочения по-долу адрес. Моля, да ни информирате за възможно повече подробности от естеството на вашата жалба или спор, включително за резултатите, които бихте искали да се постигнат. Имате нашето уверение, че ще се свържем с вас за разрешаването на конкретния казус.

Като клиент, Вие имате право да очаквате, че услугата, която получавате, ще бъде с висок стандарт на качество. Нашата цел е винаги да надхвърлим очакванията ви.

Моля, кажете ни как се справяме!


 

Домоуправител        домоуправител цени           домоуправители цени         наемане на домоуправител            услуга домоуправител         домоуправител софия          професионален домоуправител софия            професионален домоуправител     наемане на професионален домоуправител         професионален домоуправител цени             професионални домоуправители цени     услуга професионален домоуправител         домоуправа   етажна собственост  етажни собствености           поддръжка на етажна собственост   услуга поддръжка на етажна собственост                       поддръжка на етажни собствености            управление на етажна собственост           услуга управление на етажна собственост          управление на етажни собствености      управление на имоти          услуга управление на имоти          поддръжка на имоти управление на жилищна сграда     поддръжка на жилищна сграда      управление на сграда            поддръжка на сграда           управление на жилищни сградиподдръжка на жилищни сгради            управление на сгради          поддръжка на сгради           услуга поддръжка на имоти           услуга управление на жилищна сграда     услуга поддръжка на жилищна сграда     услуга управление на сграда            услуга поддръжка на сграда           услуга управление на жилищни сгради           услуга поддръжка на жилищни сгради      услуга управление на сгради         услуга поддръжка на сгради          фасилити мениджмънт  фацилити мениджмънт       фъсилити мениджмънт       поддръжка на вход   управление на вход            поддръжка на блок   управление на блок поддръжка на входове         управление на входове            поддръжка на блокове         управление на блокове       управление на жилищни комплекси от затворен тип             поддръжка на жилищни комплекси от затворен тип         управление на комплекси от затворен тип      поддръжка на комплекси от затворен тип           управление на жилищни комплекси        поддръжка на жилищни комплекси           управление на комплекси             поддръжка на комплекси          управление на курортни комплекси          поддръжка на курортни комплекси          поддръжка на зелени площи          поддръжка на тревни площи           поддръжка на градини        почистване на входове        почистване на етажна собственост   почистване на вход  почистване на етажни собствености        почистване на сграда            почистване на сгради          почистване на жилищна сграда     почистване на жилищни сгради    закон за управление на етажната собственост   ЗУЕС  правилник за вътрешен ред на етажна собственост            правилник за вътрешен ред на вход         правилник за вътрешен ред на етажни собствености            правилник за вътрешен ред на входове          домова книга            договор за управление на етажна собственост        договор за управление и поддръжка на етажна собственост          договор за управление на жилищна сграда           договор за управление и поддръжка на жилищна сграда          касиер на етажна собственост   касиер на вход          домакин на вход       домакин на етажна собственост    profesionalen domoupravitel            profesionalen domouprawitel            profesionalni domoupraviteli profesionalni domouprawiteli          domoupravitel            domoupraviteli           domouprawitel           domouprawiteli            domouprava    domouprawa   profesionalen domoupravitel ceni      profesionalen domouprawitel ceni            profesionalni domoupraviteli ceni     profesionalni domouprawiteli ceni    naemane na profesionalen domoupravitel            naemane na profesionalen domouprawitel        naemane na domoupravitel    naemane na domouprawitel           etajna sobstvenost      etajna sobstwenost     etajni sobstvenosti      etajni sobstwenosti            upravlenie na etajna sobstvenost       upravlenie na etajna sobstwenost      upravlenie na etajni sobstvenosti            upravlenie na etajni sobstwenosti      upravlenie na imoti     uprawlenie na imoti    usluga profesionalen domoupravitel            usluga profesionalen domouprawitel          property management          facility management           management of property         management of properties           management of facility          management of facilities        kasier      ZUES       naet domoupravitel       нает домоуправител         фирма домоуправител          частен домоуправител           платен домоуправител          firma domoupravitel          firma domouprawitel          firma za domoupraviteli          firma za domouprawiteli          4asten domoupravitel          4asten domouprawitel          chasten domoupravitel          chasten domouprawitel          platen domoupravitel          platen domouprawitel            Домоуправление          domouprawlenie          domoupravlenie          фирма за домоуправление          firma za domouprawlenie          firma za domoupravlenie   управление на комплекси от затворен тип   управление на затворени комплекси   управление на жилищни комплекси от затворен тип

 

За Контакти


"НОКЕР" ЕООД

ПРОФЕСИОНАЛЕН  ДОМОУПРАВИТЕЛ

гр. София, бул. Цариградско шосе № 135

Мобилни тел.: 0878393395; 0885047212